SİMÜLASYON MU? GERÇEKLİK Mİ?

http://blumberger.net/research/proton-transfer-in-solution-and-proteins/ Biz gerçekte olmayan faklat gerçekte nasıl olabilirliğini kestirmek istediğimiz her şeyi simüle edebiliriz. Gerçek bir süreci veya sistemi zaman üzerinden taklit edebiliriz. Simülasyonu oluşturmak için bilgisayar programları kullanır ve deneyler…